RATTENSCHWANZ z.s.

Fähnlein Rattenschwanz 1476 je projekt věnující se věrnému znázornění jednotky pěchoty Spříseženstva (dnešního Švýcarska) z období Burgundských válek, tedy doby, kdy Spříseženci dobyli svá největší vítězství a švýcarský voják se stal pojmem. Naší snahou je vytvoření realistického obrazu světa pozdního středověku a ochutnání života našich předků. Svou činnost zakládáme na usilovném bádání a snaze o co nejvyšší autenticitu bez kompromisů, ať jde o ručně šité oděvy z dobových materiálů, obyčejné předměty denní potřeby a věrné repliky zbraní a zbroje. Přestože Fähnlein Rattenschwanz 1476 je vojenským oddílem, obraz života na konci středověku by mohl být jen těžko uvěřitelný bez osvojení si běžných každodenních činností včetně dobových řemesel a pochopení tehdejší morálky, filosofie a etiky, tedy duchovního rozměru období pozdní gotiky a začátku evropské renesance.

Praporec je složen z pikenýrů, kteří byli páteří armád Spříseženstva, halapartníků, střelců a jejich doprovodu, tedy rodin vojáků, řemeslníků, obchodníků a dalších, kteří měli své důvody následovat vojáky v poli.

Rattenschwanz z.s. je pak spolek stojící za projektem oživování historie Rattenschwanz 1476. Náplň činnosti spolku tvoří především pořádání veřejných a neveřejných historicky vzdělávacích a kulturních akcí a podpora badatelské činnosti. Spolek zastupuje projekt při jednání se třetími stranami.

O tom, jak to může vypadat na akcích, který se účastníme, se můžete dočíst v reportáži jednoho z našich členů.
V kůži webela Praporce Rattenschwanz

Všechna práva vyhrazena | Rattenschwanz z. s.  
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!